Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    26/02/2024
  • Đến ngày
    01/03/2024

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2,  26/2

Công tác tại nước Băng-la-đét

 

 

Thứ 3,  27/2

Công tác tại nước Băng-la-đét

 

 

Thứ 4,  28/2

Công tác tại nước Băng-la-đét

 

 

Thứ 5,  29/2

Công tác tại nước Băng-la-đét

 

 

Thứ 6, 01/3

Công tác tại nước Băng-la-đét