Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    19/02/2024
  • Đến ngày
    23/02/2024

THỨ, NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN THAM DỰ

2 (19/2)

8.00-11.30

Gặp mặt VASI

VAAS

 

13.30-17.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

3 (20/2)

8.00-11.30

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

13.30-17.00

Họp trực tuyến CABI

VAAS

 

4 (21/2)

8.00-11.30

Làm việc với chuyên gia CABI

VAAS

 

14.00-17.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

5 (22/2)

8.00-11.30

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

13.30-17.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

6 (23/2)

8.00-11.30

HT Trực tuyến CGIAR

VAAS

 

14.00-17.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

7 (24/2)

 

 

 

 

CN (25/2)