Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    29/01/2024
  • Đến ngày
    03/02/2024

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 29/1

S: Họp với CGIAR

C: Làm việc tại VAAS

 

Hà nội

Thanh trì

Thứ 3, 30/1

S: Dạy ĐH USTH

C: Làm việc tại VAAS

 

Hà nội

Thanh trì

Thứ 4, 31/1

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 5, 01/2

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 6, 02/2

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 7, 03/2

S: Dự Bảo vệ TS cơ sở

C:

 

Thanh trì