Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    22/01/2024
  • Đến ngày
    26/01/2024

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 22/1

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 3, 23/1

S: Dạy ĐH USTH

C: Làm việc tại VAAS

 

Hà nội

Thanh trì

Thứ 4, 24/1

S: Dạy ĐH USTH

C: Tiếp công ty Raycean Nhật

 

Hà nội

Thanh trì

Thứ 5, 25/1

S: Họp TK VP VAAS/ Đào tạo CASRAD

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 6, 26/1

S: Họp HĐ Viện trưởng

C: Dự lễ TK VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 7, 27/1

S:

C: