Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    15/01/2024
  • Đến ngày
    19/01/2024

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 15/1

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 3, 16/1

S: Dạy ĐH USTH

C: HT trực tuyến với UNDP

 

Hà nội

Thanh trì

Thứ 4, 17/1

S: Dạy ĐH USTH

C: Tiếp GS Mỹ

 

Hà nội

Thanh trì

Thứ 5, 18/1

S: Làm việc tại VAAS

C: HĐ tiến sỹ Đại học quốc gia

 

Thanh trì

Hà nội

Thứ 6, 19/1

S: Dạy ĐH USTH

C: Làm việc tại VAAS

 

Hà nội

Thanh trì

Thứ 7, 20/1

S:

C: