Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    01/01/2024
  • Đến ngày
    05/01/2024

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 01/1

Nghỉ lễ

 

 

Thứ 3, 02/1

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 4, 03/1

S: Làm việc tại VAAS

C: Họp đề tài CAQ ôn đới

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 5, 04/1

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 6, 05/1

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 7, 06/1

S:

C: