Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    25/12/2023
  • Đến ngày
    29/12/2023

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 25/12

S: Họp đầu tư XD cơ bản VAAS

C: HĐ Bộ KHCN

 

Hà nội

Hà nội

Thứ 3, 26/12

S: Dự lễ Trao bằng Tiến sỹ 2023

C: Tiếp GS. Shinogi

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 4, 27/12

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 5, 28/12

S: Nghiệm thu đề tài hàng năm

C: Nghiệm thu đề tài hàng năm

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 6, 29/12

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 7, 30/12

S:

C: