Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    13/11/2023
  • Đến ngày
    17/11/2023

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 13/11

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 3, 14/11

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 4, 15/11

S: HT của CIAT

C: HT của CIAT

 

Hà nội

Hà nội

Thứ 5, 16/11

S: HĐ Tiến sỹ VAAS

C: Đào tạo của Malica

 

Thanh trì

Hà nội

Thứ 6, 17/11

S: HT của CIP

C: HT của CIP

 

Hà nội

Hà nội

Thứ 7, 18/11

S:

C: