Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    26/06/2023
  • Đến ngày
    30/06/2023

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 26/06

S: HT BKTT/ tiếp Đoàn BNNC

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 3, 27/06

S: HĐ tuyển chuyên gia Cuba

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 4, 28/06

S: HT IPSARD

C: Làm việc tại VAAS

 

Hà nội

Thanh trì

Thứ 5, 29/06

S: HT ĐH Kinh tế quốc dân

C: HĐ nghiệm thu ĐT Tiềm năng

 

Hà nội

Thanh trì

Thứ 6, 30/06

S: Triển lãm Úc/Bộ KHCN

C: Làm việc tại VAAS

 

Hà nội

Thanh trì

Thứ 7, 01/07

S:

C: