Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    19/06/2023
  • Đến ngày
    24/06/2023

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 19/06

S: Họp giao ban VAAS

C: HĐ Thạc sỹ ĐH Việt Nhật

 

Thanh trì

Hà nội

Thứ 3, 20/06

S: Họp Dự án ASSET

C: HĐ chuyên đề TS, ĐH Quốc gia

 

Hà nội

Hà nội

Thứ 4, 21/06

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 5,

22/06

S: Làm việc tại VAAS

C: Công tác TP HCM

 

Hà nội

 

Thứ 6, 23/06

S: HT Bộ ngoại giao về An ninh LT

C: HT Bộ ngoại giao

 

TP HCM

 

Thứ 7,

24/06

S: Về Hà nội

C: