Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    12/06/2023
  • Đến ngày
    16/06/2023

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 12/06

S: Làm việc với đoàn Bangladesh

C: Họp với FAO/ Bộ NN

 

Thanh trì

Hà nội

Thứ 3, 13/06

S: Họp HIC/ARES/CABI

C: Họp trực tuyến với Rikolto

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 4, 14/06

S: Hội thảo CABI

C: HĐ chuyên đề TS

 

Hà nội

Thanh trì

Thứ 5, 15/06

S: HT Tiến sỹ Malica

C: HT Tiến sỹ Malica

 

Hà nội

Hà nội

Thứ 6, 16/06

S: Nghỉ phép

C: Nghỉ phép

 

 

Thứ 7, 17/06

S:

C: