Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    05/06/2023
  • Đến ngày
    10/06/2023

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 05/06

S: Họp với phái đoàn UAE

C: Họp với phái đoàn UAE

 

 Hà nội

 

Thứ 3, 06/06

S: Làm việc với huyện Yên định

C: Họp trực tuyến với FAO

 

Thanh hóa

Hà nội

Thứ 4, 07/06

S: Làm việc tại VAAS

C: Hợp trực tuyến với Ricolto và SHIFT

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 5, 08/06

S: Làm việc tại VAAS

C: Họp trực tuyến HĐ KH CIRAD

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 6, 09/06

S: Làm việc tại VAAS

C: Họp trực tuyến HĐ KH CIRAD

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 7, 10/06

S: HT Bách khoa Toàn thư NN

C:

 

Hà nội