Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    29/05/2023
  • Đến ngày
    03/06/2023

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 29/05

S: Công tác Indonesia

C:

 

 

Thứ 3, 30/05

S: Họp ASEAN

C:

 

 

Thứ 4, 31/05

S: Họp ASEAN

C:

 

 

Thứ 5, 01/06

S: Công tác Indonesia

C:

 

 

Thứ 6, 02/06

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 7, 03/06

S: Dạy Thạc sỹ ĐH Quốc gia

C:

 

Hà nội