Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    10/04/2023
  • Đến ngày
    14/04/2023

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 10/04

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 3, 11/04

S: Làm việc tại VAAS

C: Tiếp đoàn Ấn độ/IRRI

 

Ban KH và HTQT

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 4, 12/04

S: Họp góp ý Luật HTX

C: Làm việc tại VAAS

 

Hà nội

Thanh trì

Thứ 5, 13/04

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 6, 14/04

S: Hội nghị đào tạo Bộ NN

C: Công tác Yên bái

Ban TT và ĐT

 

Nghĩa lộ

Yên bái

Thứ 7, 15/04

S:

C: