Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    27/03/2023
  • Đến ngày
    01/04/2023

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 27/03

S: Họp HĐ Sở KHCN HN

C: Tiếp IRRI ở MARD

 

Hà nội

Hà nội

Thứ 3, 28/03

S: Làm việc tại VAAS

C: Công tác Thái lan

 

Thanh trì

 

Thứ 4, 29/03

Họp UNESCAP

 

Thái lan

Thứ 5, 30/03

Họp UNESCAP

 

Thái lan

Thứ 6, 31/03

HT vùng dự án ASSET

 

Thái lan

Thứ 7, 01/04

S: Thái lan về VN

C: