Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    20/03/2023
  • Đến ngày
    25/03/2023

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 20/03

S: Họp Bộ NN

C: Công tác Tứ kỳ

 

Hà nội

Hải dương

Thứ 3, 21/03

S: Hội đồng SKHCN Hà nội

C: Làm việc tại VAAS

 

Hà nội

Thanh trì

Thứ 4, 22/03

Công tác Pháp

 

 

Thứ 5, 23/03

Công tác Pháp

 

 

Thứ 6, 24/03

Công tác Pháp

 

 

Thứ 7, 25/03

Công tác Pháp