Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    13/03/2023
  • Đến ngày
    17/03/2023

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 13/03

Công tác Campuchia

 

 

Thứ 3, 14/03

Công tác Campuchia

 

 

Thứ 4, 15/03

Công tác Campuchia

 

 

Thứ 5, 16/03

S: Tập huấn dự án Khoai tây Hàn quốc

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 6, 17/03

S: HT Bách khoa toàn thư

C: Làm việc tại VAAS

 

Hà nội

Thanh trì

Thứ 7, 18/03

S:

C: