Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    09/01/2023
  • Đến ngày
    13/01/2023

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 09/01

S: HT với USDA

C: Dạy ĐH USTH

 

Thanh trì

Hà nội

Thứ 3, 10/01

S: Họp BKTH

C: Công tác Trà vinh

 

Hà nội

 

Thứ 4, 11/01

S: Họp dự án IFAD

C:

 

Trà vinh

 

Thứ 5, 12/01

S: HĐ đề tài VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 6, 13/01

S: Họp HIC

C: Làm việc tại VAAS

 

Hà nội

Thanh trì

Thứ 7, 14/01

S:

C: