Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    02/01/2023
  • Đến ngày
    06/01/2023

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 02/01

S: Nghỉ lễ

C:

 

 

Thứ 3, 03/01

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 4, 04/01

S: Làm việc tại VAAS

C: Dạy đại học USTH

 

Thanh trì

Hà nội

Thứ 5, 05/01

S: Dự tổng kết VAAS 2022

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 6, 06/01

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 7, 07/01

S:

C: