Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    19/12/2022
  • Đến ngày
    23/12/2022

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 19/12

S: HĐ Bách khoa toàn thư NN

C: Họp trc tuyến với CIAT

 

Hà nội

Thanh trì

Thứ 3, 20/12

S: Dự HT Kết quả COP27

C: Làm việc tại VAAS

 

Hà nội

Thanh trì

Thứ 4, 21/12

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 5, 22/12

S: Họp Ban đào tạo

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 6, 23/12

S: Trao bằng TS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 7, 24/12

S:

C: