Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    12/12/2022
  • Đến ngày
    17/12/2022

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 12/12

S: Làm việc tại VAAS

C: Họp ở Bộ Ngoại giao

 

Thanh trì

Hà nội

Thứ 3, 13/12

S: Tổng kết HĐ tuyển dụng VC

C: Họp trực tuyến UN

 

Hà nội

Thanh trì

Thứ 4, 14/12

S: Hội thảo Bách khoa thư

C: Họp HĐ APAARI

 

Hà nội

Thanh trì

Thứ 5, 15/12

S: Dự ĐH Hội KH Đất

C: Họp HĐ APAARI

 

Hà nội

Hà nội

Thứ 6, 16/12

S: HT Đại học Thủ dầu một

C: HT Đại học Thủ dầu một

 

Bình dương

Thứ 7, 17/12

S: Công tác Trung tâm Rau hoa Đà lạt

C: HT Kế hoạch Kopia

 

Lâm đồng

Lâm đồng