Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    05/12/2022
  • Đến ngày
    09/12/2022

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 05/12

S: Họp với FNSEA

C: Công tác Sơn la

 

Hà nội

 

Thứ 3, 06/12

S: HT ASSET Mộc châu

C: HT ASSET Mộc châu

 

Sơn la

Thứ 4, 07/12

S: Công tác Sơn la

C: Làm việc tại VAAS

 

 

Thanh trì

Thứ 5,

08/12

S: HT ISG

C: Họp PSAV Hệ thống đổi mới TP

 

Hà nội

Hà nội

Thứ 6, 09/12

S: Tiếp ASIC/ HT FAO

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 7,

10/12

S:

C: