Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    28/11/2022
  • Đến ngày
    02/12/2022

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 28/11

S: HT CABI

C: Làm việc với CT. Nhật

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 3, 29/11

S: HT Alisea

C: Làm việc tại VAAS

 

Hà nội

Thanh trì

Thứ 4, 30/11

S: Công tác Pháp

C:

 

 

Thứ 5, 01/12

S: Công tác Pháp

C:

 

 

Thứ 6, 02/12

S: Công tác Pháp

C:

 

 

Thứ 7, 03/12

S:

C: