Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    14/11/2022
  • Đến ngày
    18/11/2022

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 14/11

S: Đi tiêm vacin Sốt vàng

C:

 

Hà nội

 

Thứ 3, 15/11

S: HT khoa học quốc tế 2022 của Malica

C: HT khoa học quốc tế 2022 của Malica

 

Hà nội

Hà nội

Thứ 4, 16/11

S: Làm việc với Đoàn đánh giá Malica

C: Ngày Tiến sỹ của Malica

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 5, 17/11

S: Báo cáo tiến độ của TS/ đánh giá Malica

C: Làm việc với Aciar

 

Thanh trì    .

Thanh trì

Thứ 6, 18/11

S: Họp ban chỉ đạo CĐS Bộ NN/HT Save children

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì    .

Thanh trì

Thứ 7, 19/11

S:

C: