Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    17/10/2022
  • Đến ngày
    22/10/2022

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 17/10

S: Làm việc tại VAAS

C: HĐ Nông nghiệp hữu cơ

 

Thanh trì

Hà nội

Thứ 3, 18/10

S: HĐ sở KHCN Hà nội/KRC

C: Làm việc tại VAAS

 

Hà nội

Thanh trì

Thứ 4, 19/10

S: HT quốc tế Dâu tằm

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 5, 20/10

S: Dự khai trương Ct Yên bái

C: Công tác Yên bái

 

Yên bái

 

Thứ 6, 21/10

S: Làm việc tại VAAS

C: HT Slow food

 

Thanh trì

Hà nội

Thứ 7, 22/10

S: Dạy Thạc sỹ ĐH quốc gia

C:

 

Hà nội