Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    10/01/2022
  • Đến ngày
    14/01/2022

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 10/1

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 3, 11/1

S: HĐ nghiệm thu đề tài VAAS

C: HĐ nghiệm thu đề tài VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 4, 12/1

S: Họp dự án ASSET

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 5, 13/1

S: Họp trực tuyến với công ty Agnex

C: Làm việc tại VAAS

 

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 6, 14/1

S: Tổng kết VAAS

C: Tổng kết VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 7, 15/1

S:

C: