Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    22/11/2021
  • Đến ngày
    26/11/2021

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 22/11

S: Họp FFTC/CYMMIT

C: Họp Sở NN Hà nội

 

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 3, 23/11

S: Họp Kopia

C:

 

Yên bái

Thứ 4, 24/11

S: HĐ chức danh GS

C: HĐ Thạc sỹ SIS

 

Thanh trì

Hà nội

Thứ 5, 25/11

S: HĐ đánh giá Kopia

C: HT IFI/GIZ/ Đánh giá KRC

 

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 6, 26/11

S: Họp Ban điều phối Malica

C: HT Malica

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 7, 27/11

S:

C:

 

Hà nội