Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    05/07/2021
  • Đến ngày
    09/07/2021

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 05/07

S: Họp với CT KHCN NTM

C: Họp với Vụ HTQT

 

 

Hà nội

Hà nội

Thứ 3, 06/07

S: HĐ CT KHCN NTM

C: HĐ Bộ GDDT

 

Hà nội

Hà nội

Thứ 4, 07/07

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 5, 08/07

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 6, 09/07

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 7,

10/07

S:

C: