Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    28/06/2021
  • Đến ngày
    02/07/2021

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 28/06

S: Làm việc tại VAAS

C: HT trực tuyến dự án Bỉ

 

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 3, 29/06

S: HĐ nghiệm thu Sở KHCN Hà nội

C: Họp luận án TS với Bỉ

 

Hà nội

Thanh trì

Thứ 4, 30/06

S: Làm việc tại VAAS

C: Họp trực tuyến với ASIC

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 5, 01/07

S: HT CGIAR

C: Làm việc tại VAAS

 

Hà nội

Thanh trì

Thứ 6, 02/07

S: HT trực tuyến Mê kông/Tiếp Bộ trưởng

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 7,

03/07

S:

C: