Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    21/06/2021
  • Đến ngày
    25/06/2021

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 21/06

S: Làm việc tại VAAS

C: Họp liên tịch VAAS

 

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 3, 22/06

S: Đối thoại HTTP miền Bắc

C: HT trực tuyến dự án Biomass/HĐ Tiến sỹ DHKTQD

 

Hà nội

Hà nội

Thứ 4, 23/06

S: Tiếp CIRAD (Pháp)

C: HT trực tuyến LMHTX Đức

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 5, 24/06

S: HT trực tuyến với Bộ NN Nhật

C: Họp dự án VIAE Bỉ/ HĐ nghiệm thu Tây nguyên

 

Hà nội

Hà nội

Thứ 6, 25/06

S: Làm việc tại VAAS

C: HĐ Vụ KHCN/ Họp trực tuyến VIAE

 

Thanh trì

Hà nội

Thứ 7,

26/06

S:

C: