Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    07/06/2021
  • Đến ngày
    11/06/2021

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 7/06

S: HT trực tuyến Hội ND VN

C: HĐ trực tuyến Sở KHCN Hà nội

 

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 3, 8/06

S: HT trực tuyến BĐKH

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 4, 9/06

S: HĐ Bộ Giáo dục-ĐT

C: HĐ Bộ KHCN

 

Hà nội

Hà nội

Thứ 5, 10/06

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 6, 11/06

S: Làm việc tại VAAS

C: HT trực tuyến AFD dự án ASSET

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 7,

12/06

S:

C: