Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    31/05/2021
  • Đến ngày
    04/06/2021

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 31/05

S: Họp trực tuyến với ĐH ChunHsing

C: Làm việc tại VAAS

 

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 3, 01/06

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 4, 02/06

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 5, 03/06

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 6, 04/06

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 7,

05/06

S:

C: