Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    04/05/2021
  • Đến ngày
    07/05/2021

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 03/05

S: Nghỉ lễ

C:

 

 

 

Thứ 3, 04/05

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thứ 4, 05/05

S: HĐ đề tài OCOP

C: Tiếp DN IPSOS

Ban KH HTQT

Thanh trì

Thứ 5, 06/05

S: Công tác Lào cai

C: Công tác Lào cai

 

Lào cai

Thứ 6, 07/05

S: HĐ Bộ GDDT/ họp online VIAED

C: Họp online Alisea

 

Hà nội

Thanh trì

Thứ 7,

08/05

S:

C: