Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn

  • Từ ngày
    08/07/2024
  • Đến ngày
    13/07/2024

THỨ, NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN THAM DỰ

2 (8/7)

9.00-11.30

Giao ban tháng 7

VAAS

 

13.30-17.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

3 (9/7)

8.00-11.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

13.30-17.30

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

4 (10/7)

8.00-11.30

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

13.30-17.00

Tọa đàm chuyển giao công nghệ

Bộ NN

Ban Thông tin ĐT

5 (11/7)

8.00-11.30

Tiếp KRC

VAAS

Ban Khoa học và HTQT

13.30-17.00

Hội đồng tuyển chọn nhiệm vụ KHCN

Sở KHCN Hà Nội

 

6 (12/7)

8.00-11.30

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

13.30-17.00

Hội đồng tuyển chọn nhiệm vụ KHCN chương trình KC07

Bộ Khoa học CN

 

7 (13/7)

9.00-17.00

Hội đồng học hàm cấp cơ sở

 

 

CN (14/7)