Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn

  • Từ ngày
    10/06/2024
  • Đến ngày
    14/06/2024

THỨ, NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN THAM DỰ

2 (10/6)

8.00-10.30

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

15.00-17.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

3 (11/6)

8.00-11.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

13.30-17.30

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

4 (12/6)

8.30-11.30

Tham dự lễ hội lúa rươi

Tứ Kỳ - Hải Dương

Ban Khoa học và HTQT dự cùng

13.30-17.00

Giảng chuyên đề An ninh lương thực

Học viện An Ninh

 

5 (13/6)

9.00-11.30

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

14.00-17.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

6 (14/6)

8.00-12.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

13.30-17.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

7 (15/6)

 

 

 

 

CN (16/6)