Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn

  • Từ ngày
    27/05/2024
  • Đến ngày
    31/05/2024

THỨ, NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN THAM DỰ

2 (27/5)

8.30-9.30

9.30-11.30

Họp Thường vụ Đảng ủy tháng 5

Tiếp GS. Diệp – Đài Loan

VAAS

 

 

13.30-15.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

3 (28/5)

10.00-11.00

Công tác cán bộ Viện MNPB

Phú Thọ

 

15.30-17.30

Nghiệm thu đề tài cấp Thành phố

Sở KHCN Hà Nội

 

4 (29/5)

8.00-10.00

10.00-11.00

Làm việc tại VAAS

Công tác cán bộ Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và KN

VAAS

 

 

13.30-17.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

5 (30/5)

9.00-11.30

Hội đồng tư vấn nhiệm vụ KHCN

Sở KH Hà Nội

 

14.00-17.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

6 (31/5)

8.00-12.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

13.30-17.00

Làm việc với Trung tâm Tài nguyên TV về công tác cán bộ (Dự kiến)

 

 

7 (1/6)

 

 

 

 

CN (2/6)