Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn

  • Từ ngày
    15/01/2024
  • Đến ngày
    19/01/2024

THỨ, NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN THAM DỰ

2 (15/1)

8.00-11.30

Công tác phía Nam

TP. Hồ Chí Minh

 

13.30-17.00

Công tác phía Nam

TP. Hồ Chí Minh

 

3 (16/1)

8.00-11.30

Hội thảo công bố dự án SNV

Cần Thơ

 

13.30-17.00

Hội nghị Dự án giống

Bộ NN

PGĐ Phạm Văn Toản dự

4 (17/1)

8.00-11.30

Hội thảo công nghệ Viễn Thám

Bộ NN

PGĐ Đào Thế Anh Dự

14.00-17.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

5 (18/1)

8.00-11.30

Dự tổng kết công tác năm 2023

Viện MNPB

 

13.30-17.00

Làm việc về thành lập Hội khoa học Cỏ dại

Viện BVTV

 

6 (19/1)

8.00-11.30

Kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ KHCN

Sở KHCN Hà Nội

 

14.00-17.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

7 (20/1)

 

 

 

 

CN (21/1)