Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn

  • Từ ngày
    27/11/2023
  • Đến ngày
    02/12/2023

THỨ, NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN THAM DỰ

2 (27/11)

8.00-11.30

Hội đồng bảo vệ Luận án TS

VAAS

 

13.30-17.00

Họp trực tuyến với các Viện thống nhất nội dung chuẩn bị cho Festival lúa gạo

VAAS

 

3 (28/11)

8.00-11.30

9.00. Khai mạc hội thảo quốc tế “BVTV cho cây lương thực”

10.00. Tọa đàm VTC16

KS. Sen

 

13.30-17.00

14.00. Hội đồng tuyển chọn đề tài

15.30. Dự họp xác định nhiệm vụ

Bộ KHCN

Sở KHCN Hà Nội

 

4 (29/11)

8.00-11.30

Tiếp đoàn Campuchia

VAAS

 

14.00-17.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

5 (30/11)

8.00-11.30

Trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo

Viện KHNN Miền Nam

 

13.30-17.00

Chuyến bay HCM-HN

 

 

6 (1/12)

8.00-11.30

Tiếp đoàn Vân Nam

VAAS

 

14.00-17.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

7 (2/12)

8.00-12.00

Hội thảo hội BVTV

Viện BVTV

 

14.00-17.00

Hội đồng tuyển chọn đề tài

Bộ KHCN

 

CN (3/12)