Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn

  • Từ ngày
    20/11/2023
  • Đến ngày
    25/11/2023

THỨ, NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN THAM DỰ

2 (20/11)

8.00-11.30

Trao bằng Tiến sỹ 2023

Viện KHNN Miền Nam

 

13.30-17.00

Chuyến bay TP. Hồ Chí Minh – HN

 

 

3 (21/11)

8.00-11.30

Dự kỷ niệm 55 năm thành lập Viện BVTV

Viện BVTV

 

13.30-17.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

4 (22/11)

8.00-11.30

Rà soát Dự thảo quy chế quản lý KHCN

VAAS

PGĐ Đào Thế Anh chủ trì rà soát nội dung HTQT

14.00-17.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

5 (23/11)

8.00-11.30

Công tác Cần Thơ

Cần Thơ

 

13.30-17.00

Công tác An Giang

An Giang

 

6 (24/11)

8.00-11.30

Dự khởi công xây dựng và trao quyết định tái bổ nhiệm phó Viện trưởng Viện Lúa ĐBSCL

Viện Lúa ĐBSCL

 

14.00-17.00

Hội thảo xúc tiến hợp tác Việt – Nhật

VAAS

 

7 (25/11)

8.00-12.00

Họp chuẩn bị Festival lúa gạo theo lịch Bộ trưởng

2 Ngọc Hà

 

CN (26/11)