Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn

  • Từ ngày
    18/09/2023
  • Đến ngày
    22/09/2023

THỨ, NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN THAM DỰ

2 (18/9)

8.00-11.30

Họp giao ban Văn phòng VAAS

VAAS

 

13.30-17.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

3 (19/9)

8.30-11.30

Tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Cuba theo lịch Thứ trưởng Phùng Đức Tiến

Bộ NN

 

13.30-17.00

Dự họp với Thứ trưởng Hoàng Trung về Đề án Nâng cao sức khoẻ đất và dinh dưỡng cây trồng

Bộ NN

PGĐ Phạm Văn Toản dự

4 (20/9)

8.00-11.30

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

14.00-17.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

5 (21/9)

8.00-11.30

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

13.30-17.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

6 (22/9)

8.00-11.30

Hội nghị Khoa học Lĩnh vực trồng trọt và BVTV

 

 

15.00-17.00

Hội nghị Khoa học Lĩnh vực trồng trọt và BVTV

 

 

7 (23/9)

 

 

 

 

CN (24/9)