Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn

  • Từ ngày
    04/09/2023
  • Đến ngày
    08/09/2023

THỨ, NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN THAM DỰ

2 (4/9)

8.00-11.30

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

13.30-17.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

3 (5/9)

8.00-11.30

Rà soát quy chế quản lý KHCN

VAAS

 

13.30-17.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

4 (6/9)

8.00-11.30

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

14.00-17.00

Họp Tư vấn sở KHCN Hà Nội

VAAS

 

5 (7/9)

8.00-11.30

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

13.30-17.00

Giao Ban khối KHCN

 

PGĐ Phạm Văn Toản dự

6 (8/9)

8.00-11.30

Hội nghị tổng kết công tác vụ Đông 2022 và triển khai vụ đông 2023

 

PGĐ Đào Thế Anh dự

15.00-17.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

7 (9/9)

 

 

 

 

CN (10/9)