Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn

  • Từ ngày
    07/08/2023
  • Đến ngày
    11/08/2023

THỨ, NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN THAM DỰ

2 (7/8)

8.00-11.30

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

13.30-17.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

3 (8/8)

8.00-11.30

Đi công tác Lâm Đồng

 

 

13.30-17.00

Đi công tác Lâm Đồng

 

 

4 (9/8)

8.00-11.30

Khánh thành Smart Farm tại Đà Lạt

 

 

14.00-17.00

Khánh thành Smart Farm tại Đà Lạt

 

 

5 (10/8)

8.00-11.30

Công tác Đk Nông

 

 

13.30-17.00

Công tác Đk Nông

 

 

6 (11/8)

8.00-11.30

Công tác Gia Lai

 

 

15.00-17.00

Công tác Gia Lai

 

 

7 (12/8)

 

 

 

 

CN (13/8)