Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn

  • Từ ngày
    29/05/2023
  • Đến ngày
    02/06/2023

THỨ, NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN THAM DỰ

2 (29/5)

8.00-11.30

Họp tổ soạn thảo Quy trình sử dụng rơm rạ trong phát triển kinh tế tuần hoàn

Buôn Ma Thuột

 

13.30-17.00

Họp tổ soạn thảo Quy trình sử dụng rơm rạ trong phát triển kinh tế tuần hoàn

Buôn Ma Thuột

 

3 (30/5)

8.00-11.30

Họp tổ soạn thảo Quy trình sử dụng rơm rạ trong phát triển kinh tế tuần hoàn

Buôn Ma Thuột

 

13.30-17.00

Họp tổ soạn thảo Quy trình sử dụng rơm rạ trong phát triển kinh tế tuần hoàn

Buôn Ma Thuột

 

4 (31/5)

8.00-11.30

Kiểm tra mô hình trồng dưa vàng Hàn Quốc

Mỹ Đức

 

13.30-17.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

5 (1/6)

8.00-11.30

Tiếp Phó Chủ tịch TP. Hà Nội

VAAS

 

13.30-17.00

Hội đồng nghiệm thu Đề tài

VAAS

 

6 (2/6)

8.00-11.30

Toạ đàm sản xuất lúa rươi hữu cơ

Tứ Kỳ

 

13.30-17.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

7 (3/6)

 

 

 

 

CN (4/6)