Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn

  • Từ ngày
    15/05/2023
  • Đến ngày
    19/05/2023

THỨ, NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN THAM DỰ

2 (15/5)

10.00-11.30

Tiếp Thứ trưởng Bộ NN Cuba

VAAS

 

15.00-16.00

Tham dự buổi tiếp Thứ trưởng Bộ NN Cuba của Thứ trưởng Trần Thanh Nam

Bộ NN

 

3 (16/5)

8.30-12.00

Diễn đàn quốc tế về phát triển công nghiệp sản xuất rau ở các nước Châu Á (KOPIA)

Bộ Nông nghiệp

Phó GĐ Đào Thế Anh cùng dự

13.30-17.00

Làm việc tại VAAS/ PGĐ Đào Thế Anh dự buổi tiếp KOPIA của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến (15.00)

VAAS

 

4 (17/5)

9.00-9.30

 

Tiếp đoàn KOPIA khu vực Châu Á

VAAS

Phó GĐ Đào Thế Anh cùng dự

10.00-12.00

Tháp tùng Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Cuba thăm công ty Sỹ Phú

Cẩm Giàng – HD

 

13.30-17.30

Tháp tùng Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Cuba thăm Viện Cây LT

Gia Lộc – HD

 

5 (18/5)

8.00-12.00

Tháp tùng Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Cuba đi Mộc Châu

 

 

14.00-17.00

Tháp tùng Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Cuba đi Mộc Châu

Mộc Châu

 

6 (19/5)

9.00-12.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

13.30-17.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

7 (20/5)

 

 

 

 

CN (21/5)