Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn

  • Từ ngày
    17/04/2023
  • Đến ngày
    21/04/2023

THỨ, NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN THAM DỰ

2 (17/4)

8.00-12.00

Họp giao ban khối nghiên cứu theo lịch Thứ trưởng Phùng Đức Tiến

Bộ NN

 

13.30-17.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

3 (18/4)

9.30-12.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

14.00-17.30

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

4 (19/4)

8.30-12.00

Trao QĐ bổ nhiệm Phụ trách Trung tâm Tài nguyên TV

Trung tâm Tài nguyên TV

 

13.30-17.30

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

5 (20/4)

8.00-12.00

Họp tư vấn KHCN

ĐH SP 2

 

14.00-17.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

6 (21/4)

8.30-12.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

13.30-17.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

7 (22/4)

 

 

 

 

CN (23/4)