Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn

  • Từ ngày
    20/03/2023
  • Đến ngày
    26/03/2023

THỨ, NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN THAM DỰ

2 (20/3)

8.00-12.00

10.30 Tiếp GS. Woo Nachang

VAAS

Ban KH

13.30-17.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

3 (21/3)

9.30-12.00

Khai giảng lớp tập huấn DA Khoai tây  tại Bắc Giang

Bắc Giang

A Lĩnh Ban KH

14.00-17.30

Làm việc ĐH Chungsing

Viện BVTV

Ban Khoa học, Viện BVTV

4 (22/3)

8.00-12.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

13.30-17.30

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

5 (23/3)

8.00-12.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

14.00-17.00

Thảo luận về Nông nghiệp tuần hoàn theo lịch Bộ trưởng

Bộ NN

Ban KH; A Thể Viện MT trình bày BC

6 (24/3)

8.00-12.00

Thảo luận về công tác chuyển giao TBKT theo lịch Bộ trưởng (Dự kiến)

Tham dự buổi họp thẩm định TCVN

VAAS               .

Tổng cục TC

PGĐ Phạm Văn Toản dự

Ban KHHTQT

14.00

Ký hợp tác với CABI

Họp giao ban xây dựng cơ bản

VAAS

Số 10 Nguyễn Công Hoan

 

Ban TCHC chuẩn bị BC/ PGĐ Phạm Văn Toản dự thay

7 (25/3)

 

Công tác Bình Thuận

 

 

CN (26/3)

 

Làm việc với Tổng GĐ Rau hoa quốc tế

 

Ban KH và HTQT