Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn

  • Từ ngày
    13/03/2023
  • Đến ngày
    17/03/2023

THỨ, NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN THAM DỰ

2 (13/3)

8.00-12.00

Họp tư vấn thuốc BVTV

Cục BVTV

 

13.30-17.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

3 (14/3)

8.00-12.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

14.00-17.30

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

4 (15/3)

8.00-12.00

Họp theo lịch Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại TT. Rau Hoa Đà Lạt

Đà Lạt

 

13.30-17.30

 

 

 

5 (16/3)

10.00-12.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

13.30-17.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

6 (17/3)

8.00-12.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

13.30-17.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

7 (18/3)

 

 

 

 

CN (19/3)