Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn

  • Từ ngày
    20/02/2023
  • Đến ngày
    24/02/2023

THỨ, NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN THAM DỰ

2 (20/2)

8.00-12.00

Họp Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ NN

Bộ NN

 

13.30-17.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

3 (21/2)

8.00-12.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

13.30-17.30

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

4 (22/2)

9.30-12.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

13.30-17.30

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

5 (23/2)

10.00-12.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

13.30-17.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

6 (24/2)

8.00-12.00

Dự buổi làm việc của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến với Viện Lúa ĐBSCL

Cần Thơ

 

13.30-17.00

Dự buổi làm việc của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến với Viện Cây ăn quả MN

Tiền Giang

 

7 (25/2)

 

 

 

 

CN (26/2)