Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn

  • Từ ngày
    06/02/2023
  • Đến ngày
    10/02/2023

THỨ, NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN THAM DỰ

2 (6/2)

8.00-12.00

Giao ban tháng 2/ 2023

VAAS

 

16.00

Tham gia buổi tiếp Thứ trưởng liên Bộ Uzabekistan

VAAS

PGĐ Đào Thế Anh dự

3 (7/2)

8.00-12.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

13.30-17.30

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

4 (8/2)

9.00 - 12.00

Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ

VAAS

 

13.30-17.30

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

5 (9/2)

10.00-12.00

Tiếp khách Nhật Bản

VAAS

 

13.30-17.30

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

6 (10/2)

8.00-12.00

Công tác TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh

 

12.00-13.00

Công tác TP. Hồ Chí Minh

 

 

7 (11/2)

 

 

 

 

CN (12/2)