Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn

  • Từ ngày
    02/01/2023
  • Đến ngày
    06/01/2023

THỨ, NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN THAM DỰ

2 (2/1)

8.00-12.00

Nghỉ tết dương lịch

 

 

13.30-17.30

Nghỉ tết dương lịch

 

 

3 (3/1)

8.00-12.00

Công tác Bà Rịa

 

 

13.30-17.30

Công tác Bà Rịa

 

 

4 (4/1)

9.00 - 12.00

Chuyến bay TPHCM-HN

 

 

13.30-17.30

Làm việc tại VAAS

 

 

5 (5/1)

9.00-12.00

Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai công tác năm 2023

VAAS

 

13.30-17.30

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

6 (6/1)

8.00-12.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

12.00-13.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

7 (7/1)

 

 

 

 

CN (8/1)